Η ορμονική θεραπεία (ΟΘ) για την ανακούφιση των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων, αφορά στην χορήγηση οιστρογόνων ή/και προγεστερόνης (ανάλογα με το αν υφίσταται ή όχι η μήτρα) και αποτελεί παγκοσμίως την πρώτη επιλογή για την άμεση ανακούφιση των εμμηνοπαυσιακών συμπτωμάτων.

Υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που αξιολογούνται, προκειμένου να δοθεί η καταλληλότερη θεραπεία για την εκάστοτε γυναίκα κι αυτό διότι είναι μείζονος σημασίας να υπάρξουν άμεσα τα βέλτιστα αποτελέσματα, σε κάθε περίπτωση. Η θεραπεία επιλέγεται με βάση τόσο τον εργαστηριακό έλεγχο, όσο και το ατομικό ιστορικό και τις διαταραχές που βιώνει η ίδια.

Η θεραπεία μπορεί να χορηγηθεί διαμέσω διαφορετικών οδών, όπως το στόμα, διαδερμικά, ενδομυϊκά, υποδορίως ή τοπικά με κρέμα (κολπικά). Μάλιστα, η πλέον σύγχρονη μέθοδος είναι ο διαδερμικός ψεκασμός με ακριβή δοσομετρημένη ποσότητα φαρμάκου.

Έχει φανεί, πως η θεραπεία με οιστρογόνα, παρέχει σημαντική ανακούφιση. Συμβάλλει κατά της εμμηνοπαυσιακής συμπτωματολογίας και μειώνει σε σημαντικό βαθμό την ένταση των συμπτωμάτων. Κάποιες φορές αποκλείει ακόμη και την εμφάνισή τους.

Η εμμηνόπαυση δεν χαρακτηρίζεται πάντοτε ως μία εύκολη περίοδος της ζωής της γυναίκας. Αντίθετα, αν λάβει κανείς υπ’όψιν του την σοβαρή συμπτωματολογία που την διέπει, τότε είναι εύκολο να διαπιστωθεί η μείωση της ποιότητας της ζωής αυτών των γυναικών. Με την ευεργετική δράση της ΟΘ, επιτυγχάνεται και διατηρείται στο μέγιστο το ευ ζην των εμμηνοπαυσιακών γυναικών.