Ο όρος Λαπαροσκόπηση σημαίνει την επισκόπηση των ενδοκοιλιακών οργάνων δια μέσου μίας μικρής τομής μήκους λίγων χιλιοστών, όπου εισάγεται το ειδικό οπτικό εργαλείο το λαπαροσκόπιο. Η λέξη προέρχεται από τις λέξεις «λαπάρα», που σημαίνει κοιλιά και «σκοπώ», που σημαίνει βλέπω. Η λαπαροσκοπική χειρουργική, (γνωστή και ως ελάχιστα επεμβατική χειρουργική) είναι η καθημερινή χειρουργική του σύγχρονου χειρουργού. Ουσιαστικά, η αλματώδης εξέλιξη της Ιατρικής τεχνολογίας, τα τελευταία χρόνια, επιτρέπει στους ειδικά εκπαιδευμένους γυναικολόγους-χειρουργούς, τη δυνατότητα να εκτελούν χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς να «ανοίγουν» τους ασθενείς. Έτσι, ενώ η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση γίνεται μέσα από μεγάλες τομές στην κοιλιά, ώστε να υπάρχει άμεση όραση των οργάνων του ασθενούς, στη λαπαροσκόπηση ο χειρουργός πραγματοποιεί την επέμβαση μέσα από μικρές τομές και βλέπει σε μεγέθυνση τα εσωτερικά όργανα της ασθενούς, σε μία οθόνη.

Πρακτικά υπάρχουν πολλές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται λαπαροσκοπικά. Όσον αφορά στην γυναικολογία, λαπαροσκόπηση μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις ενδομητρίωσης, πολύποδα, συμφύσεις ή υδροσάλπιγγες, ωοθηκικών κύστεων και μορφωμάτων, εξωμήτριου κύησης, πρόπτωσης μήτρας, χαλάρωσης πυελικού εδάφους, όπως και κάποιες περιπτώσεις κακοήθειας έσω γεννητικών οργάνων, καθώς επίσης για την διερεύνηση προβλημάτων υπογονιμότητας.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για την ασθενή με τη λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση, έναντι της κοινής, ανοικτής εγχείρησης:
-Ο πόνος και η αιμορραγία μειώνονται λόγω μικρότερων τομών
-Οι χρόνοι ανάκαμψης είναι μικρότεροι-Η ανάρρωση και επανένταξη είναι γρηγορότερη με ταχύτερη κινητοποίηση της ασθενούς.
-Το βασικό εργαλείο στη λαπαροσκοπική χειρουργική είναι η χρήση ενός λαπαροσκοπίου, ενός μεγάλου συστήματος καλωδίων οπτικών ινών, το οποίο επιτρέπει την προβολή της πληγείσας περιοχής με τη συρρίκνωση του καλωδίου από μια πιο απομακρυσμένη αλλά πιο εύκολα προσπελάσιμη θέση.
-Είναι πιο φιλική προς τη γονιμότητα
-Είναι λιγότερο τραυματική, με ελάχιστη απώλεια αίματος
-Ο τραυματισμός των ευαίσθητων οργάνων αναπαραγωγής (ωοθηκών, σαλπίγγων) είναι μικρότερος.
-Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι πολύ μικρότερος.
-Ο κίνδυνος εμβολών είναι μειωμένος, επειδή η γυναίκα αρχίζει να κινείται σε λιγότερο χρόνο.
-Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο, σε σύγκριση με τις επεμβάσεις ανοικτού τύπου.